“Lâ ilahe illellah Muhammedün Resulullah” sözüdür. Bu sözü söyleyen kimse Tevhid dinine girmiş, dolayısıyla Müslüman olmuş olur. Bu sözün anlamı şudur: “Allah’tan başka tapılacak bir ilah yoktur. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.”

  • PAYLAŞ