İslâm: İslâm, teslim olmak, boyun eğmek, güven içinde olmak, kurtulmak gibi anlamları taşır. Müslümanlığın adı İslâm’dır. İslâm’ın şartı ise beştir: Kelime-i Şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekât vermek. Buna göre; İslâm, kişinin inandıklarını bu sayılan ibadetleri ile uygulama alanına sokmasıdır.

İhsan: Güzel davranmak, iyilikte bulunmak anlamlarını taşıyan bu kelime, İslâm’ın özüne ulaşmaktır. İnanan kişi, ibadetleri ile inancını yaşama gayreti içine girince müslim olur. Bu uygulamada Allah’a çok yakın olmak, manevî ve samimi bir havaya bürünmek de ihsandır. İhsanın en güzel tanımı bir hadis-i şerifte şöyle yapılmıştır: İhsan, görür gibi Allah’a ibadet yapmandır”.

  • PAYLAŞ