YAYINLARIMIZ

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi Sempozyumu

KURAV’ın 16-19 Ekim 2003 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesinde düzenlediği ve 70 kadar bilim adamının katılımıyla sunulan “İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve Düşünce Sistemi” adlı sempozyumun kitaplaşmış hali.

 • İki Cilt
 • İthal Kağıt
 • Karton Kapak
 • 16×24 – 452+450 sf.
 • ISBN. 975-98077-0-X
 • Fiyatı: 30 TL (Takım)

Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Sempozyumu

KURAV’ın 29-30 Mayıs 2004 tarihinde Bursa’da düzenlediği bu sempozyumda, ana hatlarıyla günümüzde Sünnet’in anlaşılmasına ve bu alandaki çalışmalara işaret eden tebliğ ve müzakerelerin yanısıra sünnetin doğru anlaşılmasına ve Hz. Peygamber’in maksadına uygun yorumlanmasına mani olacak rivayet hatalarının ortadan kaldırılması konusunda hadis âlimlerinin ortaya koyduğu çabalar ele alınmıştır.

 • İthal Kağıt
 • Karton Kapak
 • 16×24 – 298 sf.
 • ISBN. 975-98077-1-8
 • Fiyatı: 15 TL

Kur’ân’ı Nasıl Anlamalıyız Sempozyumu

KURAV’ın 7-8 Mayıs 1994 tarihinde Bursa’da düzenlediği ve Süleyman Ateş, Suat Yıldırım, Zeki Duman, Ali Bardakoğlu, Hayrettin Karaman, Bekir Topaloğlu gibi çok sayıda yetkin ismin “Kur’ân’ı Nasıl Anlamalıyız” sorusunu cevaplayarak görüşlerini toplumla ve ilim adamlarıyla paylaştıkları sempozyumun kitaplaşmış hali.

 • İthal Kağıt
 • Karton Kapak
 • 16×24 – 240 sf.
 • ISBN. 975-98077-3-4
 • Fiyatı: 12 TL

Kur’ân’ı Anlamada Tarihsellik Sorunu Sempozyumu

KURAV’ın 8-10 Kasım 1996 tarihinde Bursa’da düzenlediği bu sempozyumda, Alpaslan Açıkgenç, Salih Akdemir, Mehmet Paçacı, Bekir Karlığa, Sadık Kılıç, Ali Bardakoğlu, Mahmut Kaya M.Sait Şimşek, Dücane Cündioğlu ve Hayri Kırbaşoğlu’nun da aralarında bulunduğu otuza yakın ilim adamı, “Kur’ân’ı Anlamada Tarihsellik Sorunu”na farklı açılardan bakış yapmış ve çözüm önerisinde bulunmuşlardı.

 • İthal Kağıt
 • Karton Kapak
 • 16×24 – 292 sf.
 • ISBN. 975-98077-2-6
 • Fiyatı: 15 TL

İslâm Fıkhını Nasıl Anlamalıyız Sempozyumu

KURAV’ın 14-15 Mayıs 2002 tarihinde Bursa’da düzenlediği bu sempozyumda, ilim dünyasına ve toplumumuza yeni ufuklar açacak biçimde İslam Fıkhının nasıl anlaşılması gerektiğine ilişkin tebliğ ve/veya müzakereleriyle Hayreddin Karaman, Ali Bardakoğlu, Hamdi Döndüren, İbrahim Çalışkan, Yunus Apaydın, Mehmer Erdoğan, Vecdi Akyüz ve Ferhat Koca gibi çok sayıda İslâm hukukçusu yer almıştır.

 • İthal Kağıt
 • Karton Kapak
 • 16×24 – 268 sf.
 • ISBN. 975-98077-4-2
 • Fiyatı: 12 TL

İslâm Fıkhının Dinamizmi Sempozyumu

KURAV sempozyumları içerisinde yer alan 22 Mart 2003 tarihli İslâm Fıkhının Dinamizmi adlı toplantı, fıkhın dinamik yapısını irdelemek ve tartışmak adına düzenlenmiştir. Çalışma, İslâm fıkhını anlamaya ve değerlendirmeye çalışacak olanlara olumlu açılımlar sağladığı gibi İslâm Fıkhı alanına da ciddi katkılar sunmaktadır.

 • İthal Kağıt
 • Karton Kapak
 • 16×24 – 97 sf.
 • ISBN. 975-98077-6-9
 • Fiyatı: 6 TL

Dindarlık Olgusu Sempozyumu

KURAV’ın 25-26 Aralık 2004 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiği bu sempozyumda Dindarlık olgusu, temel İslâm bilimleri, sosyoloji, psikoloji, psikiyatri, eğitim ve felsefe açılarından bütün yönleriyle ele alınmış, sunulan on beş tebliğ ve bunların müzakeresi konuyu anlaşılır hale getirmiştir. Dindarlık konusunda ilk ciddi çalışma olan sempozyum, KURAV Yayınları’nın yedinci kitabı olarak basıldı.

 • İthal Kağıt
 • Karton Kapak
 • 16×24 – 357 sf.
 • ISBN. 975-98077-5-0
 • Fiyatı: 15 TL

Tefsir Eğitim ve Öğretiminin Problemleri Sempozyumu

Bu eser, Türkiye ilâhiyat fakültelerindeki tefsir eğitim ve öğretiminin problemlerini tespit etmek ve çözüm önerileri hazırlamak maksadıyla düzenlenen bir sempozyumun kitaplaşmış halidir. Sempozyumda ele alınan konular ve dile getirilen öneriler, tefsir akademisyenleri kadar Kur’ân’a ve onun anlaşılmasına gönül veren diğer okuyuculara da ışık tutmaktadır.

 • İthal Kağıt
 • Karton Kapak
 • 16×24 – 250 sf.
 • ISBN. 978-975-01351-1-8
 • Fiyatı: 15 TL

Zekât Nisabı ve Fitre Miktarının Çağdaş Parasal Değeri Sempozyumu

KURAV’ın 2-3 Ekim 2004 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesinde düzenlediği bu sempozyumda, zekâtın verilebilmesi için Müslüman’ın taşıması gereken mali şartlar, kendisinden zekat verilecek olan malın kemiyet ve keyfiyeti, Ramazan ayında yoksullara verilen fitre miktarının güncelleştirilmesi gibi konulara yeni bir bakış yapılmış, birçok İslâm hukukçusu ve İktisatçının bilgilerini bir araya getirmesiyle önemli sonuçlara ulaşılmıştır.

 • İthal Kağıt
 • Karton Kapak
 • 16×24 – 206 sf.
 • ISBN. 978-975-01351-1-8
 • Fiyatı: 10 TL

Kur’ân’ı Tefsirde Usûl ve Gerekli İlimler

KURAV Yayınlarının, Dr. Veli KAYHAN imzalı Kur’ân’ı Tefsirde Usûl ve Gerekli İlimler adlı bu kitap ve daha önce yayınladığı Kur’ân’ı Nasıl Anlamalıyız ve Kur’ân’ı Anlamada Tarihsellik Sorunu adlı kitapları, Kur’ân’ın anlaşılması alanına önemli birer katkı olmakta, bu eser, gerek ele aldığı konular ve gerekse konuların işleniş biçimi ile geniş bir kitleye hitap etmektedir.

 • İthal Kağıt
 • Karton Kapak
 • 13,5×21,5 – 186 sf.
 • ISBN. 978-975-980-77-8-8
 • Fiyatı: 7 TL

Semantik Analiz Yönteminin Kur’ân’a Uygulanması

Bu kitap, kaynağını Grek felsefesi ve düşüncesinden alan semantik ilminin Kur’ân kavramlarına uygulanmasını test etmeye yönelik olarak hazırlanmış, yazar Dr. Hasan YILMAZ bu kitabında semantik ilmini kaynaklarına bağlı olarak tanıtırken bu ilmin Kur’ân kelime ve kavramlarını anlamlandırırken nasıl bir fonksiyon icra edeceğini göstermeye çalışmıştır.

 • İthal Kağıt
 • Karton Kapak
 • 13,5×21,5 – 229 sf.
 • ISBN. 978-975-98077-7-1
 • Fiyatı: 7 TL

Tefsir Akademisyenleri Biyografisi

Dr. Ömer KARA’nın büyük bir emek vererek derlediği bu kitap, Türkiye İlahiyat fakültelerindeki Tefsir akademisyenlerinin biyografik bilgilerini ve yaptıkları ilmi çalışmaların bibliyografik kayıtlarını içermektedir. Eserde, Tefsir akademisyenlerinin kitap, çeviri, tez ve makalelerini, toplantılarda sundukları bildirilerini ve hazırladıkları projeleri bulmak mümkündür.

 • 1. Hm. Kağıt
 • Ciltli
 • 18×24 – 526 sf.
 • ISBN. 978-975-98077-9-5
 • Fiyatı: 25 TL

Kur'ân ve Sosyal Adalet

Sağlıklı bir toplum, adalet fikrinin her bakımdan davranışlarımıza, hayatımıza ve toplumsal yapıya yansımasıyla mümkün olabilir. İşte bizlerde adaletli ve birçok açıdan dengeli bir toplum oluşturabilmek ve toplumsal bütünlüğü sağlamak amacıyla Kur'ân-ı Kerîm'in ve genel olarak İslâm'ın adalet anlayışını masaya yatırmak istedik. Kurulduğu 1993 yılından itibaren önemli birçok bilimsel faaliyete imza atan Kur'an Araştırmaları Vakfı tarafından "Kur'ân ve Sosyal Adalet" başlığı altında altı oturumlu ve halka açık bu uluslararası sempozyumun düzenlenmesi, belirtilen amaca dönük çabanın ifadesidir. Bu çalışma ile bir nebze olsun Kur'ân ve Sosyal Adalet ilişkisi hakkında toplumu bilgilendirme ve aydınlatma görevimizi ifşa etmiş olacağımıza inanıyoruz.

 • İthal Kağıt
 • Karton Kapak
 • 16×24 – 508 sf.
 • ISBN. 978-605-9968-61-4
 • Fiyatı: 30 TL

Günümüzde İslâm'ı Anlamak

Günümüzde İslam'ı anlama çabaları arasında bazı anlayış farklılıkların ortaya çıkması tabiidir ancak bu anlayış farklılıklarının bir kaosa sebep olduğu ve halkın kafasının karıştırdığı da bir gerçektir. Herkes İslam diyor; fakat kendine özgü farklı bir İslam anlayışı sergiliyor, kendi yorumlarının gerçek İslam olduğunu iddia ediyor, bunun öne çıkması için de büyük bir çaba harcıyor.O halde günümüzde İslam'ı nasıl anlayalım ve yorumlayalım ki bu karmaşadan halkımızı kurtaralım, toplumsal bütünlüğü sağlayalım. İşte "Günümüzde İslam'ı Anlamak" başlıklı bir günlük üç oturumlu ve halka açık bu panel-sempozyum metinlerinin kitaba dönüşmesi belirtilen anlam ve yorum karmaşasını gidermeye dönük bir çabanın ifadesidir.

 • İthal Kağıt
 • Karton Kapak
 • 16×24 – 208 sf.
 • ISBN. 978-605-2174-82-1
 • Fiyatı: 30 TL

Îktisadi Hayatta ve İslâm'da Faiz

Kur'an Araştırmaları Vakfı KURAV tarafından 21-22 Nisan 2018 tarihinde Bursa'da düzenlenen çalıştay Vakıf Başkanı Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz hocamızın ifade ettiği gibi faiz meselesinde ortak dil, ortak anlayış ve ortak anlam üretebilmek üzere konunun taraflarından ilahiyatçı ve iktisatçı akademisyenler, banka ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Yahudi ve Hristiyan temsilcilerinden 50'nin üzerinde katılımcı ile gerçekleşen bir ilmî toplantıdır.

 • İthal Kağıt
 • Karton Kapak
 • 16×24 – 454 sf.
 • ISBN. 978-605-2174-83-8
 • Fiyatı: 30 TL