Kur’an’la İlgili Güzel Sözler

“Kur’an Hayat kitabı olup, insanları hedefe ulaştıran yegâne kılavuzdur.”

“Kur’an’ı anlamak, sadece Arapçayı anlamakla değil, belki hayatı anlamakla mümkündür.”

“Kur’an’sız kalmak, susuz kalmaktan daha tehlikelidir.”

“Bütünleşmenin yolu Kur’an’dan geçer.”

“Kur’an ve Sünnet birbirinden ayrılmaz temel unsurlardır.”