Başkandan

 

Prof. Dr. Yunus Vehbi YAVUZ

NEDEN KUR’AN ARAŞTIRMALARI VAKFI ?

 

Kur’an Araştırmaları Vakfı (KURAV), Mayıs 1993 yılında Bursa’da İlahiyat Fakültesi’nden bazı bilim adamları ile iş adamlarının himmet ve gayretleri ile kuruldu. Vakfın kuruluş amacı Kur’an’ı doğru anlamak, günümüze verdiği mesajları doğru almak ve İslam dini hakkında doğru bilgi sahibi olmaktırİslam dininin ve İslam kültürünün temel kaynağı Kur’an’dır. En doğru bilgiler Kur’an’da yer alır. Kur’an’ın verdiği bilgilerde ise hiç şüphe yoktur. Yanlışlar kulların kafalarındaki anlayışlardadır, metotlarındadır. Hurafelerden, sapık fikir ve ideolojilerden arınmanın yolu Kur’an’dan ve sahih sünnetten geçer. Bütün kavgaların, ihtilafların sebebi Kur’an ışığından, sünnet pınarından gereği gibi yararlanmamak; Kur’an’ın çağımıza hitap eden mesajlarını gereği gibi algılamamak ve yaşamamaktır. Kur’an, insanlar için hayatı kolaylaştıran kitaptır. Sadece hayatı değil imanı, ibadetleri ve diğer dini görevleri de kolaylaştırmıştır.Kur’an, aynı zamanda insanlara, hak ve özgürlüklerinin var olduğunu hissettirmiştir. Kur’an, tarih boyunca hem dünya hem de ahiret hayatımızla ilgili temel prensipleri ortaya koyarak insanların hayatına ışık tutmuştur ve tutmaya devam etmektedir. Bozulan toplumu yeniden inşa etmenin yolu Hazreti Kur’an’dan geçer.

Kur’an’ın ışığından yararlanmak, engin mesajlarını algılamak, inanan her insanın görevidir. Aynı zamanda en tabii hakkıdır. Kur’an’dan yararlanmanın yolu, Kur’an’ın sadece sözlerini okuyup ezberlemek değil; her bir ayetini anlayarak, düşünerek, dura dura okumaktır.

İşte Kur’an Araştırmaları Vakfı, çağdaş bilimin de yardımıyla, daimi olarak Kur’an’ın en iyi şekilde anlaşılması, mükemmel meal ve tefsirlerinin yapılması ve belli periyotlarla yenilenmesi için kurulmuştur. Vakfın hedefi, toplumların bütün zaman dilimlerinde, Kur’an’dan sürekli olarak yararlanmasını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmada basamaklardan biri “Kur’an Oturumları” isimli etkinliklere devam etmek olmuştur. Kur’an’ı hayatımıza yerleştirebilmek adına, bundan sonraki zamanlarda inşallah ilmi derinliği olan araştırmalar yapacağız. Bu amacı gerçekleştirmek için inşasına başladığımız ve sonuna yaklaştığımız KURAV ARAŞTIRMA MERKEZİ binası bu amacın bir parçasıdır. Allah’ın inayeti ile hedefimize ulaşacağız. Bütün Müslüman kardeşlerimizin maddi – manevi desteklerini ve dualarını bekliyor, ilim ve gönül ehlinin yatağı olan Bursa’da defnedilmiş değerli âlimlerimizi burada rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

 

KURAV WEB SİTESİNİ CANLANDIRMAK

 

Yaklaşık otuz yıl önce kuruluş çalışmalarına başlayan Kur’an Araştırmaları Vakfı (KURAV), Allah’ın lütfu ile bugüne kadar kuruluş amaçlarına uygun olarak bilimsel ve kültürel anlamda çok sayıda faaliyet göstermeye mazhar olmuştur ve bu faaliyetlerine günümüzde de devam etmektedir. Bilimsel ve sağlam çizgide çalışmalarına bundan sonra da Allah’ın inayeti ile devam etmek niyetindedir. Başlarken planladığımız hedefe bizi ulaştırmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyor, herkesten bu konuda dua istiyoruz.

KURAV web sitesi, (www.kurav.com) uzun zaman önce yayınlanmış olmasına rağmen, çeşitli sebeplerle statik kalmış, sitede bilimsel, düşünsel ve kültürel çalışmalara yeterince yer verilememiştir. Oysa bilimsel, düşünsel ve kültürel çalışmaların halkımızla paylaşılmasında büyük fayda vardır. Sayfamızı yeniden canlandırmak ve akıp giden hayatı yakalayabilmek için sayfamıza el atmayı, onu zenginleştirmeyi, güncellemeyi ve geniş kitlelerle, özellikle genç ilim kuşaklarıyla buluşturmayı düşündük. Bunun için harekete geçerek “bismillah” dedik. İnşallah KURAV web sitemiz, bu enerjik kadrosu ile siz sayın okuyucu ve izleyicilerin hizmetinde olacak ve daha geniş halk kitleleri ile buluşacaktır.

İnşallah bundan sonra günlük, haftalık ve aylık olmak üzere çeşitli bilimsel, düşünsel ve kültürel faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Günlük faaliyetler güncel meselelerle alakalı olacak, haftalık düşünce yazılarına yer verilecek, aylık bilimsel makaleler yayınlanacaktır. Bunlar yanında ülkemizde ve dünyadaki Kur’an’la ilgili bilimsel aktüaliteyi izlemeye, genç kuşaktan ilim adamlarına destek vermeye çalışacağız. Kur’an’la ilgili makalelerin bir listesini hazırlamaya ve sitemizde yayınlamaya çalışacağız. Yine Kur’an’dan seçilmiş bazı ayetleri, bunların meallerini, gerekirse tefsirleri ile yayınlayacağız. Yüce Rabbimden bize yardım etmesini, özellikle giriştiğimiz ulu Kitabı Kur’an’dan daha çok yararlanma şerefine ulaştırmasını niyaz ediyoruz. Şereflerin en büyüğü Kur’an’a intisap etmektir. Sünneti, Kur’an’ın ayrılmaz bir unsuru olarak görmekteyiz. Yüce Rabbim, adımızı Kur’an’ın adıyla beraber haşr – u cem eylesin, amin.