Kur’an Araştırmaları Vakfı - KURAV

Evrenin en büyük kitabı hiç şüphesiz Kur’an’dır. İnsanlığın tüm hastalıklarının şifası Kur’an’da vardır.Kur’an müjde, rahmet ve hidayettir. Fakat, O’nun Müslümanlarca anlaşılmadan okunduğu da bir gerçektir. Ferdi ve toplumsal problemleri aşabilmek Kur’an’a eğilmek, O’nu anlayıp kendisinden yararlanmakla mümkündür. Bütün İslam alimleri Kur’an’ı baş müracaat kaynağı yapmışlar, problemlerin çözümünde ondan yararlanmışlardır.

Kur’an Araştırmaları Vakfı;Kur’an’ın anlaşılması için çaba göstermeyi, Müslümanların bütünleşmesini sağlamayı, siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel problemlerin çözümünde düşünceler üretmek için bilimsel çalışmalar ve şuralar düzenlemeyi, kültürel etkinliklerde bulunmayı, hurafelerden arınmış saf İslam’ı ortaya çıkarmayı hedef alarak ortaya çıkmıştır.

Kur’an Araştırmaları Vakfı,çağdaş gelişmelere paralel olarak, Kur’an’ın daha iyi anlaşılması ve yorumlanmasına yönelik hizmetler üretmek amacıyla kurulmuştur. Bu amacı gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen faaliyetleri yapar:

  1. İlahiyat Fakülteleri öğretim elemanları başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında çalışmaları ile tanınan bilim adamları, sanatkar, düşünür ve edebiyatçıları bir araya getirerek, istişari nitelikte toplantılar düzenlemek.
  2. Çağdaş bilimler ışığında günümüz insanınca rahatlıkla anlaşılabilecek Kur’an meali ve Tefsir çalışmaları yaptırmak.
  3. Kur’an’ın getirdiği rahmet ve hoşgörü mesajını geniş kitlelere yayarak toplumsal uzlaşma ve bütünleşmeye katkıda bulunacak hizmetler üretmek.
  4. Belirtilen amaca uygun bilimsel çalışmalarda bulunmak ve bu alanda bilimsel çalışma yapan kişi, kurum ve kuruluşlara destek olmak.
Vakıf, amacını gerçekleştirmek için şu araçlardan yaralanır:
  • Çalışmaları halka tanıtıcı seminer, panel, açık oturum, konferans vb. bilimsel toplantılar düzenlemek.
  • Her düzeyde eğitim-öğretim kurumu oluşturur, halka açık kurslar düzenler, akademik nitelikte araştırma merkezleri ve enstitüler açar.
  • Çalışmalarını halka duyurmak amacıyla her türlü yazılı, sözlü ve görsel yayın yapar ; yayınevi açar, radyo ve TV istasyonu kurar.
  • Bilgi-işlem, dokümantasyon merkezi ve kütüphaneler kurar.