Ayrıntıya girmeksizin, inanılması gereken esaslara toptan inanmak, bunları tasdik etmektir. Örneğin; Allah tarafından Yüce Peygamberimize gönderilen hükümlerin tümünü dil ile ikrar edip, kalp ile tasdik etmek, icmali imandır.

  • PAYLAŞ