Başkalarının inançlarını kopya ederek, araştırmaya dayalı olmayarak inanmak demektir. Aslında bir Mümin, imanını taklit derecesinden kurtarıp gerçekçi araştırmaya dayanan bir iman seviyesine çıkarmakla sorumludur. Taklidî iman kolayca sarsılmaya mahkûmdur. İnceleme ve araştırmaya dayalı iman, sahibini her iki dünyada mutlu kılacak olan imandır.

  • PAYLAŞ