Yüce Allah’ın sıfatlarından biri olup; bir topluluğu yönetmek, onların üstünde olmak, bir şeye sahip olmak anlamlarını taşır. Kur’ân-ı Kerim’de en çok tekrarlanan Allah’ın sıfatlarından biridir. Türevleri ile birlikte Kur’ân’da bu kelime (984) kere zikr edilmiştir. Rububiyet deyimi de bu sözcükten türemiş olup, Allah’ın yöneticiliği, terbiye ediciliği, her şeyin sahip ve maliki oluşu demektir. Rab sıfatı, bir tür Allah’ın ikinci ismidir denilebilir. Aşağıda kaydedeceğimiz ayetler, bize Rabb sıfatını daha yakından tanıma imkânını verecektir:

Ğafir sûresi 40/60: “Ey Musa! Ben bütün âlemlerin Rabbi olan Allah’ım”.

Ed-Duhan sûresi 44/8 “”Allah diriltir, öldürür, sizin ve sizden öncekilerin Rabbidir.”

Müzzemmil 73/9: “Allah, doğunun da batının da Rabbidir.”

El-İnsan sûresi 76/25: “Akşam-sabah Rabbinin adını an.”

El-A’lâ sûresi 87/1: “En yüce olan Rabbini tenzih et.”

El-Alâk sûresi 96/1: “Yaratan Rabbinin adıyla oku.”

El-Bakara sûresi 2/21,ayeti “Sizin ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize tapın.”

Sebe’ sûresi 34/36: “Benim Rabbim diledikleri için rızkı genişletir.”

  • PAYLAŞ