Nifak-Münafıklık

Kalpten inanmadığı halde, bir kimsenin kendisini inanmış gibi göstermesi, iman sözlerini ifade ve ikrar etmesidir. Böyle davranan kimselere münafık denilir. Münafıklar iki yüzlü kimseler oldukları için onların imanlarına itibar edilmez, onların imanı geçerli değildir.

İnkıyad

Boyun eğmek demektir. İman ve İslâm şartlarını yerine getiren bir müminin Allah katından Hz. Peygambere gönderilen ilahi hükümlerin tümüne boyun eğmesidir. Bunu karşıtı isyan etmek, karşı gelmektir.

  • PAYLAŞ