İnanmak, güvenmek, emin olmak bir şeye dayanmak, boyun eğmek anlamlarını ifade eder. Dini anlamda iman: “Yüce Allah’ın, Peygamberleri aracılığı ile, biz kullarına gönderdiği bütün hükümlere inanmak, onları dil ile ikrar edip kalp ile tasdik etmektir.”

İslâmî anlamda iman ise: “Altı iman esasına inanmak, özellikle Hz.Muhammed’in Allah elçisi bulunduğuna ve Allah katında bize getirdiği kesin olarak bilinen hükümlere inanmak, onları tasdik etmektir. “Hz. Peygamberin bize getirdiği hükümler Kur’ân’da ve sahih sünnette vardır.

Klâsik olarak iman denilince aklımıza şu esaslara inanmak gelir: “Allah’a, Meleklerine, Kitaplarına, Elçilerine, Ahiret gününün var olduğuna, Kedere, Hayır ve kötülüğün Allah’tan olduğuna inanmaktır. “Burada hayır ve kötülüğün Allah’tan olduğuna inanmaktan maksat, insanın iradesi dışında başına gelen hayır yahut kötülüklerin ve uğursuzlukların Allah’tan olduğuna inanarak kendini teselli etmektir. Aslında bir insanın, kendi iradesi dâhilinde yaptığı iyilikler sevabı, işlediği kötülükler azabı gerektirir.

  • PAYLAŞ