Sözlükte usûl, adet, tutulan yol, itaat ve ceza anlamlarına gelen bir terim olup, “Yüce Allah tarafından konulmuş olan, insanların dünyadaki yaşayışlarını düzene sokup iki dünya mutluluğuna erdiren, bu mutluluğa ermenin yollarını gösteren ve Peygamberlere indirilen vahiy aracılığı ile insanlara ulaştırılan ilahi kanun ve nizamlar mecmuasıdır.”

Bu tanıma göre; din yalnız Allah katından Peygamberleri aracılığı ile, insanlara gönderilen, onlara yaratılış amaçlarını gösteren, insan ile yaratıcısı arasındaki ilişkileri düzenleyen, onlara hak ve sorumluluklarını bildiren, ilahi bir düzenin adıdır. Din insanlara dosdoğru yolu, gerçek ve sürekli mutluluğu, iyiyi-kötüyü, güzeli-çirkini tanıtıcı bir özelliğe sahiptir. İnsanlar tarafından uydurulan esaslara din denilemez. İslâm dininin en büyük özelliği Kıyamete kadar kalıcı olması, getirdiği sağlam yolun süreklilik arz etmesi, çağlar boyu insanları mutlu kılacak disiplinleri içinde taşımasıdır.

  • PAYLAŞ