Kur’an ve Sosyal Adalet Sempozyumu

Katılımcılar

Basın Bildirisi

Açılış Konuşmaları (09:30-10:30)

I.OTURUM (11 Kasım Cuma/10: 30-12:30)

TARİHSEL SÜREÇ VE TOPLUMSAL ADALET

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman Çetin
· Hz. Ömer’in Sosyal Adalet Anlayışı
Prof.Dr. Adem Apak
· Ömer bin Abdülaziz’in Sosyal Adalet Anlayışı
  Prof. Dr. Adnan Demircan
· Osmanlı Devleti’nde Hukuk ve Adalet
Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın
· Osmanlı Mahkemeleri ve Gayrimüslimler
Prof. Dr. Ali İhsan Karataş
 
  Müzakere:
  Prof. Dr. Salih Pay
  Prof. Dr. M. Asım Yediyıldız

II.OTURUM (11 Kasım Cuma/14:3016:30)

TEMEL İSLAMİ KAYNAKLAR VE SOSYAL ADALET

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cağfer Karadaş
· Kur’an’da ve Tefsirde Adalet                     
Prof. Dr. Mehmet Paçacı
· Social Justice in Quran
  Prof. Dr. Mohammad Manzoor
· Merhametin İkamesi Olarak Adalet
Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
· Economic  Justice According to Islam
Prof. Dr. Mohammad Malkawi
 
  Müzakere:
  Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
  Prof. Dr. Mehmet Yalar

III.OTURUM (12 Kasım Cumartesi/09:0011:10)

İSLAM DÜŞÜNCE GELENEĞİ VE SOSYAL ADALET

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa KARA
· Farabi’de Kozmik Uyum, Bağlılık ve Düzenin İnsani Alana Yansıması Olarak Adalet                             
Prof. Dr. Yaşar Aydınlı
· İbnMiskeveyh’e Göre Adaletin Sosyal Boyutu
  Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan
· Gazali’nin Adalet Anlayışı
Prof. Dr. Sabri Orman
· İbn Haldun’un İktisadi Adalet Anlayışı
Doç. Dr. Hülya Yaldır
· İslam Ahlakı Eserlerinde Adalet-Sevgi Kıyaslamaları: Kur’an ve Sosyal Adalet Açısından Bir Değerlendirme
Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran
 
  Müzakere:
  Prof. Dr. Enver Uysal
  Yrd. Doç. Dr. Süleyman Sayar


IV.OTURUM (12 Kasım Cumartesi/14: 00-15:50)

ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE VE ADALET

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hayati Hökelekli
· Adalet Dairesi Kavramının Felsefi Temelleri    
Yrd. Doç. Dr. İlker Kömbe
· Dekonstrüksiyon ve Adalet İlişkisi
  Doç. Dr. Kasım Küçükalp
· Adaletin Yeri ve Yersizliği: Modern Zamanlarda Adalet Üzerine Notlar
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Okumuş
· Ahlak, Adalet ve Siyaset: Siyaset Felsefesi Perspektifinden Bir Değerlendirme
Doç. Dr. Derda Küçükalp
 
  Müzakere:
  Prof. Dr. Zeki Özcan
  Prof. Dr. Abdülkadir Çüçen

V.OTURUM (12 Kasım Cumartesi/16:20-18:10)

İSLAM HUKUKU VE ADALET

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Recep Cici
· Fukahanın Adalet Tasavvuru                     
Prof. Dr. Yunus Apaydın
· Şerî Ahkamda Adaletin Tesisi ve Makasıdın Ölçütlüğü
  Prof. Dr. Mehmet Erdoğan
· Hukuki Boyutları ile Adalet
Prof. Dr. M. Refik Korkusuz
· Adaletin Üç Vechesi:” İslam Siyasetname Literatüründe Barış Felsefesi”
Dr. Seda Ensarioğlu
 
  Müzakere:
  Prof. Dr. Ali Bardakoğlu
  Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz

VI.OTURUM (13 Kasım Pazar/09:30-11:20)

GÜNÜMÜZ TOPLUMLARI VE SOSYAL ADALET

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emin Ertürk
· Adalet Mülkün Temelidir: Daire-i Adalet/Siyaset Işığında Sosyal Adalet                                                   
Prof. Dr. Recep Şentürk
· Islam and Gender Justice
  Prof. Dr. Anis Ahmad
· Postmodern Feminist Söylemin “Toplumsal Cinsiyet” Adaleti  -Bir Haksızlığın Giderilmesi mi? Adalet Adına Adaletten Sapma mı?-
Prof. Dr. Saffet Köse
· Social Justice and Poverty Reduction in Islam”
Dr. Abdelkader Benhamadi
 
  Müzakere:
  Doç. Dr. Kemal Ataman
  Yrd. Doç. Dr. Şenol Baştürk