Uluslararası Kur’an ve Sosyal Adalet Sempozyumu Katılımcıları


Prof. Dr. Abdülkadir Çüçen

(Uludağ Ü. Fen Edb. Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Adem Apak
(Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Adnan Demircan
(İstanbul Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan
(Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
(Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu
(KURAMER Yönetim Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Ali İhsan Karataş
(Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Anis Ahmad
(Uluslararası Riphah Ü. Karşılaştırmalı Dinler Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran
(19 Mayıs Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Cağfer Karadaş
(Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Emin Ertürk
(Uludağ Ü. İktisadi İdari Bilimler Fak. Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Enver Uysal
(Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Hayati Hökelekli
(Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. M. Asım Yediyıldız
(Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. M. Refik Korkusuz
(İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın
(Medipol Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Mehmet Erdoğan
(Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Mehmet Paçacı
(Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi – Vatikan Büyükelçisi)
Prof. Dr. Mehmet Yalar
(Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Mohammad Malkawi
(Ürdün Jadara Ü. Mühendislik Fak. Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Mohammad Manzoor  Alam
(Objektifler Araştırmalar Enstitüsü Başkanı-Yeni Delhi)
Prof. Dr. Mustafa KARA
(Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Osman Çetin
(Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Recep Cici
(Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Recep Şentürk
(Fatih Sultan Mehmet Üni. Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Müd.)
Prof. Dr. Sabri Orman
(Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi)
Prof. Dr. Saffet Köse
(İzmir Katip Çelebi Ü. İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Salih Pay
(Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Syed Farid Alatas
(Singapur Devlet Üni. Sosyal Bilimler Fak. Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
(Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Yaşar Aydınlı
(Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Yunus Apaydın
(Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz
(KURAV Yönetim Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Zeki Özcan
(Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Derda Küçükalp
(Uludağ Ü. İktisadi Bilm. Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Hülya Yaldır
(Pamukkale Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Kasım Küçükalp
(Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Doç. Dr. Kemal ATAMAN
(Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Okumuş
(Şehir Ü. İnsna ve Toplum Bil. Fakültesi Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. İlker Kömbe
(İst. Medeniyet Ü. Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Sayar
(Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)
Dr. Abdelkader Benhamadi
(Oran Ekonomi Araştırma Ü. Öğretim Üyesi)
Dr. Seda Ensarioğlu
(Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Araştırma Gör.)