Uluslararası Faiz Çalıştayı

Kur’an Araştırmaları Vakfı başarı hikayelerine bir yenisini daha ekledi…
Bursa’da 21-22 Nisan tarihlerinde 50’den fazla bilin adamının katılımı ile Uluslararası Faiz Çalıştayı gerçekleştirildi…

Çalıştay Programı
Çalıştay Hakkında Görüş Bildirenler

Osmanlı’nın başkenti Bursa’da 21-22 Nisan 2018 tarihlerinde Kur’an Araştırmaları Vakfı tarafından Uluslararası Faiz Çalıştayı düzenlenerek bu alandaki faaliyetlere bir yenisini daha ekledi.

Kur’an Araştırmaları Vakfı, Bursa’da başta Dr. Yunus Vehbi YAVUZ olmak üzere bir grup akademisyen ve iş adamı tarafından 1993’te kurulan bir gönüllü kuruluş olup, o günden itibaren birçok ilmî, kültürel ve eğitimle ilgili faaliyetlerde bulunarak toplumumuza katkı vermeye devam etmektedir.

Ülkemizde faiz konusunda, doğrudan ya da dolaylı olarak 1978’den 2017 Eylül’üne kadar makale, tez, ilmî toplantı, çalıştay, kongre, panel, sempozyum, konferans, roadshow ve eğitim, seminer, söyleşi, sertifika ve TV programları dahil 300 civarında ulusal ve uluslararası ilmî ve akademik faaliyet gerçekleştirilmiştir.

Faiz Çalıştayı ilahiyatçı ve iktisatçı akademisyenler, banka ve iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Yahudi temsilcisi ve Hıristiyan din adamından oluşan gerek tebliğci gerekse müzakereci 50’nin üzerinde katılımcı ile, açılış konferansı ve değerlendirme ile birlikte 11 oturumlu bir ilmî toplantı oldu.

  • Oturumlar şu dört ana başlık altında düzenlendi:

Tarihte Faiz,
Günümüz İktisadi Sisteminde ve Bankacılıkta Faiz,
Dinlerde Faiz,
Kurʼan,  Sünnet ve Fıkıh Mezheplerinde Faiz.

  • Açılış konferansı muhterem hocamız Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN tarafından verildi.
  • Son Değerlendirme oturumunda aşağıdaki hocalarımız yer aldı:

Prof. Dr. M. Akif AYDIN (İstanbul Medipol Üni. Hukuku Fak. Dekanı),
Prof. Dr. Sabri ORMAN (Merkez Bankası Meclis Üyesi),
Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU (Diyanet İşleri Eski Başkanı).

  • Paraya ve ekonomiye taalluk etmesi ve bu sahada ulusal ve uluslararası yeni ticari ilişkilerin söz konusu olması itibariyle sadece günümüzde değil, tarihi süreç içerisinde her zaman en önemli ve en ihtilaflı konulardan biri olan Faiz meselesi ile ilgili ihtilafları azaltma adına, konunun tarafları olan ilahiyatçılar, iktisatçılar, iş adamları ve bankacılar ortak dil, ortak anlayış ve ortak anlam üretebilmek üzere Kur’an Araştırmaları Vakfı tarafından Bursa’da bir araya getirildi.
  • Öncesinde olduğu gibi bu Çalıştay’da da konu hakkında her şeyin elbette halledildiği ve ihtilafların bittiği düşünülmemelidir. Ancak bunun günümüz Müslümanları için önemli bir adım ve motivasyon olduğuna inanmaktayız.

TEŞEKKÜR

Bu vesile ile, besmele ile başladığımız iki günlük yoğun ve verimli ilmî toplantının ardından öncelikle bizleri buna muvaffak kılan Yüce Allah’a hamd ediyor, her düzeyde katkı sağlayanlara Kur’an Araştırmaları Vakfı olarak TEŞEKKÜRÜ bir borç biliyoruz.

Özellikle Program akışı içerisinde; Kur’ân-ı Kerîm’i tilavet eden Öğr. Gör. Mahmut ÖZTÜRK’e, Açılış konuşması yapan Dr. Recep CİCİ’ye, Selamlama konuşmaları yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili sayın Abdullah KARADAĞ’a, İl Müftümüz Sayın İzani TURAN’a, Müsiad temsilcisi sayın Kamil KILIÇ’a, Açılış konferansı ile tecrübe ve ilmî birikimini bizlerle paylaşan muhterem hocamız Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN’a, Tebliğci, müzakereci ve ayrıca mazeretleri nedeniyle katılamayan muhterem hocalarımızaUygulama ile ilgili tecrübelerini aktaran bankacılık ve iş dünyasının değerli temsilcilerine, Yahudilik’te ve Hıristiyanlık’ta konuya ilişkin yaklaşımları paylaşan Yahudi ve Hıristiyan din adımlarına, İşin mutfağında büyük bir özveri ile çalışan değerli KURAV ekibine, Organizasyondaki katkıları için Bursa AK Parti eski milletvekili Hayrettin ÇAKMAK’a, Maddi destek veren Büyükşehir, Osmangazi ve Yıldırım belediyesinin değerli başkanlarına, Düzenleme kurulunun değerli üyelerine, Yerli-Yabancı uyruklu bilim kurulunun değerli üyelerine, Tüm katılımcılara, Programın huzur içerisinde icrasında güzel ortam sunan İTÜ EVİ İşletme Müdürü sayın Orhan GÖKTAŞ’a ve ekibine ve nihayet bu ve benzeri programlarda öncülük eden vakfın kurucularından ve vakıf yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Yunus Vehbi YAVUZ’a Kur’an Araştırmaları Vakfı olarak teşekkür ediyoruz.

  • Kur’an Araştırmaları Vakfı olarak bunun gibi yeni ilmî toplantılar gerçekleştirebilme hususunda dualarınızı bekliyor, saygı ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz.

Saygılarımızla. (25.04.2018)