İslâm Allah’ın lütfu olup atalarımızdan bize intikal eden en değerli mirastır. Bu mirası aslında nasılsa öyle tanımak, korumak, yaşamak ve yaşatmak İslam’a gönülden inanan herkes için çok önemli bir görevdir. Mekke’de doğan İslâm güneşi yayıldığı coğrafyalarda zamanla ortaya çıkan yöresel, bölgesel, kişisel ve zamana bağlı yorumlar sebebiyle gölgelenmiş, gerçek varlığı gizlenmiş, onun ışığından gereği gibi yararlanmak mümkün olmamıştır. İslâm’dan yeterince yararlanamamanın en önemli sebebi, onu aslında olduğu gibi anlayamamak, sonrakilerin anlayışlarını esas almak ve dolayısıyla sağlam bilgilerden yoksun olmaktır.

Günümüzde İslâm’ı anlama çabaları arasında bazı anlayış farklılıklarının ortaya çıkması tabiidir. Ancak bu anlayış farklılıklarının bir kaosa sebep olduğu ve halkın kafasını karıştırdığı da bir gerçektir. Herkes İslâm diyor, fakat kendine özgü farklı bir İslâm anlayışı sergiliyor, kendi yorumlarının gerçek İslâm olduğunu iddia ediyor, bunun öne çıkması için de büyük bir çaba harcıyor.

O halde, günümüzde İslâm’ı nasıl anlayalım ve yorumlayalım ki bu karmaşadan halkımızı kurtaralım, toplumsal bütünlüğü sağlayalım?.. İşte, “Günümüzde İslâm’ı Anlamak” başlıkılı bir günlük üç oturumlu ve halka açık bu panelin düzenlenmesi, belirtilen anlam ve yorum karmaşasını gidermeye dönük bir çabanın ifadesidir. Dolayısıyla ülkemizde alanının uzmanı olan çok değerli bilim adamlarımızın birikimlerinden yararlanmak ve bir toplantı ile düşüncelerini toplumla, özellikle Bursalı hemşerilerimizle paylaşmalarını sağlamak istedik.

Amacımız, genelde halkımızı ve özelde İslâm dini hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan okumuş kesimi İslâm’ın gerçeğinin ne olduğu hususunda aydınlatmak, kafalarda meydana gelen istifhamları cevaplandırmak ve onlara ufuk açmaktır. Böylece bir nebze olsun İslâm hakkında toplumu bilgilendirme ve aydınlatma  görevimizi ifa etmiş olacağımıza inanıyor; ancak son kararı, bu etkinliğe katılan herkesin kendi hür iradesine ve selim aklına bırakıyoruz.

Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz
Kur’an Araştırmaları Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı