Tefsir ve Temel İslam Kültürü Dersleri
tefsir-dersleri-temel-islam-kültürü-dersleri

Prof.Dr. Mehmet YALAR’ın sunumlarıyla, Arapça Metinleri üzerinden “Safvetu’t-Tefâsîr” ve “Edebu’d-dûnyâ ve’d-din” adlı eserler okutulmaktadır. Dersler Her Pazartesi Saat, 15.00’de Kurav Salonunda yapılmaktadır.

Edebu’d-dûnyâ ve’d-din Hakkında

  • PAYLAŞ