Kurav Hakkında

Vakıf Senedi

Kur’an Araştırmaları Vakfı
(KURAV)

Evrenin en büyük kitabı hiç şüphesiz Kur’an’dır. İnsanlığın tüm hastalıklarının şifası Kur’an’da vardır.Kur’an müjde, rahmet ve hidayettir. Fakat, O’nun Müslümanlarca anlaşılmadan okunduğu da bir gerçektir. Ferdi ve toplumsal problemleri aşabilmek Kur’an’a eğilmek, O’nu anlayıp kendisinden yararlanmakla mümkündür. Bütün İslam alimleri Kur’an’ı baş müracaat kaynağı yapmışlar, problemlerin çözümünde ondan yararlanmışlardır.

KUR’AN ARAŞTIRMALARI VAKFI; Kur’an’ın anlaşılması için çaba göstermeyi, Müslümanların bütünleşmesini sağlamayı, siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel problemlerin çözümünde düşünceler üretmek için bilimsel çalışmalar ve şuralar düzenlemeyi, kültürel etkinliklerde bulunmayı, hurafelerden arınmış saf İslam’ı ortaya çıkarmayı hedef alarak ortaya çıkmıştır.

KUR’AN ARAŞTIRMALARI VAKFI, çağdaş gelişmelere paralel olarak, Kur’an’ın daha iyi anlaşılması ve yorumlanmasına yönelik hizmetler üretmek amacıyla kurulmuştur. Bu amacı gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen faaliyetleri yapar:

A) İlahiyat Fakülteleri öğretim elemanları başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında çalışmaları ile tanınan bilim adamları, sanatkar, düşünür ve edebiyatçıları bir araya getirerek, istişari nitelikte toplantılar düzenlemek.
B) Çağdaş bilimler ışığında günümüz insanınca rahatlıkla anlaşılabilecek Kur’an meali ve Tefsir çalışmaları yaptırmak.
C) Kur’an’ın getirdiği rahmet ve hoşgörü mesajını geniş kitlelere yayarak toplumsal uzlaşma ve bütünleşmeye katkıda bulunacak hizmetler üretmek.
D) Belirtilen amaca uygun bilimsel çalışmalarda bulunmak ve bu alanda bilimsel çalışma yapan kişi, kurum ve kuruluşlara destek olmak.

Vakıf, amacını gerçekleştirmek için şu araçlardan yaralanır:
a) Çalışmaları halka tanıtıcı seminer, panel, açık oturum, konferans vb. bilimsel toplantılar düzenlemek.
b) Her düzeyde eğitim-öğretim kurumu oluşturur, halka açık kurslar düzenler, akademik nitelikte araştırma merkezleri ve enstitüler açar.
c) Çalışmalarını halka duyurmak amacıyla her türlü yazılı, sözlü ve görsel yayın yapar ; yayınevi açar, radyo ve TV istasyonu kurar.
d) Bilgi-işlem, dokümantasyon merkezi ve kütüphaneler kurar.

KUR’AN ARAŞTIRMALARI VAKFI
KURUCULAR KURULU
(Soyad Sırasına Göre)

Ahmet BAYDAR, Eğitimci Yazar
Necat BEYEÇ, Sanayici ve İşadamı
Abdulhamit BİRIŞIK,Prof.Dr.  Öğretim Üyesi
Recep CİCİ, Prof.Dr. Öğretim Üyesi
Hayrettin ÇAKMAK, Mali Müşavir, Bursa Eski Milletvekili
Emin ERTÜRK, Prof.Dr. Öğretim Üyesi
Hilmi GÜLCEMAL, Sanayici ve İşadamı
Avni GÜNAYDIN, Banka Müdürü
Hayati HÖKELEKLİ, Prof.Dr. Öğretim Üyesi
Musa HÜROĞLU, Sanayici ve İşadamı
Mustafa KARA, Prof.Dr. Öğretim Üyesi
Remzi KAYA, Prof.Dr. Öğretim Üyesi
Mustafa ÖZER, İşadamı
Salih PAY, Doç.Dr. Öğretim Üyesi
Kadir POYRAZ, Emekli Öğretmen
Hasan TUĞCU, İşadamı
Erdal TUNALI, Tüccar ve İşadamı
H. İbrahim ULUKARDEŞLER, Tüccar ve İşadamı
Avni UYSAL, Serbest Meslek Erbabı
Yunus Vehbi YAVUZ, Prof.Dr.  Öğretim Üyesi
Tevfik YÜCEDOĞRU, Prof.Dr. Öğretim Üyesi

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yunus Vehbi YAVUZ (Başkan)
Hayati HÖKELEKLİ (2. Başkan)
Adem APAK (Sekreter)
Musa HÜROĞLU (Sayman)
Mehmet YALAR (Üye)
Cağfer KARADAŞ (Üye)
Necat BEYEÇ (Üye)

Başkandan…

Desteklerinizi Bekliyoruz…