İsrail’in Çıkardığı Bu Fesat Yok Edileceklerinin Habercisidir!!
kudüs-israil-trump

KUR’AN’DAN MÜMİNLERE MÜJDE
İsrail’in Çıkardığı Bu Fesat Yok Edileceklerinin Habercisidir!!

Yüce Allah İsra süresinin 4-8. âyetlerinde Tevratta yazılı olan bir bilgiyi Kur’an’da nakletmek suretiyle Yahûdilere uyarıda bulunarak bugün ki Müslümanları rahatlatacak önemli bir müjdeyi veriyor. İlgili âyetlerin meallerini beraber okuyalım:

“Biz, Kitap’da (Tevrat) İsrailoğullarına şunu bildirdik: Yeryüzünde elbette sizler iki kere fesat çıkaracaksınız ve kibirlenip azgınlık göstereceksiniz. Birinci fesadın vadesi geldiği zaman, üzerinize çetin savaş ehli birtakım kullarımızı gönderdik ve bunlar evlerinizin arasına kadar girerek sizi araştırdılar. İşte bu vuku’bulmuş bir vaad idi. Sonra sizi onlara karşı galip getirdik; mallarla ve evlatlarla sizi nüfus bakımından da çoğalttık. Eğer güzel işler yaparsanız kendiniz içindir, kötü işler yaparsanız o da kendiniz içindir. İki va’deden ikincisinin vakti gelince, yüzünüzü karartarak kötülük yapmaları, önceden mescide girdikleri gibi girmeleri, ele geçirdikleri yerleri harap etmeleri için onları tekrar göndereceğiz. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Fakat eğer geri dönüp aynı şeyleri tekrar yaparsanız biz de aynı şekilde sizi helak ederiz. Zaten biz cehennemi kâfirlere has kıldık.” Bu ikinci ordu Babil Kralı Buhtunnasr’ın ordusudur.

Bu âyetlerin özeti şudur: Tevratta Yüce Allah, Yahudilerin Yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaklarını, birincisinde kurtulacaklarını ve tekrar eski güçlerine kavuşacaklarını; sonuncusunda ise onların yurtlarını harap edeceğini, kendilerini helak edeceğini bir ültimatom şeklinde onlara haber verdikten sonra, eğer tevbe ederlerse yine de Allah’ın kendilerine merhamet edeceğini haber veriyor ve son uyarıyı yapıyor: Eğer bir daha fesat çıkarırsanız biz de biz de sizi yine helak edeceğiz.

Bugün Yahudilerin Kudüs’ü başkent ilan ederek ve mazlum Filistinlilere zulmederek yeryüzünde fesat çıkarmaya başladıkları ve eski huylarından vazgeçmedikleri net bir şekilde görülmektedir. Yani âyette ifade buyurulduğu gibi, tekrar aynı şekilde fesat çıkarmaya başlamışlardır. Bu durum İsrail’in yok olacağını gösteriyor. Yüce Allah anılan âyette açık bir ifade ile onları tekrar yok edeceğini haber vermiştir. Bu bilgiyi bize haber veren Yüce Kur’an, biz Müslümanları sevindiriyor, moral ve güç veriyor. Allah’ın âyetleri kesindir. Buhari’deki bir hadis-i şerif de bu âyeti teyit etmektedir. Moralimizi güçlü tutalım. Fesadın yükselmesi İsrail’de helakinin habercisidir. Allah İsrail’i ve İsraile destek veren bazı Müslüman devletlerin hain yöneticilerini mağlup ve perişan edecek, Müslümanlar mutlak bir zafere ulaşacaklarıdır.

Prof. Dr. Yunus Vehbi YAVUZ
Kur’an Araştırmaları Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

  • PAYLAŞ