10 Mayıs 2018 – Fethiye Kültür Merkezi

1. oturum – 09.15 / 10.45
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Süleyman SAYAR
Ehli Kitap’ta ve Diğer Dinlerde İhtida ve İrtidat Anlayışı

Aslı AY
Yahudilikte İhtida ve İrtidat
Deniz GÜZEL
Hıristiyanlıkta İhtida ve İrtidat
Hande FİDAN
Diğer Dinlerde İhtida ve İrtidat

2. oturum – 11.15 / 12.30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Salih PAY
Tarihten Günümüze İhtida ve İrtidat Hadiseleri

Onur ARSLAN
İslam Tarihinde İrtidat Meselesi: Hz.Ebû Bekir (ra) Dönemi Ridde Hadiseleri Üzerinden Bir Değerlendirme
Elif GÜNDÜZ
Günümüz Dünyasında İhtida Hareketleri

3. oturum – 14.00 / 15.30
Oturum Başkanı: Doç. Dr. U. Murat KILAVUZ
İman – Küfür Bağlamında İhtida ve İrtidat

Kübra SERBEST
Kelâm İlminde Tanrının Varlığına Dair Getirilen Delillerin İslâmlaştırma Üzerindeki Etkisi
Melike YILDIZ
Amel – İman İlişkisi
Rıdvan AKBOĞA
Ehl-i Sünnet Geleneğinde Tekfir

4. oturum – 16.00 / 17.30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halil İbrahim ACAR
İslam Hukukunda Mühtedi ve Mürteddin Hükümleri

Gülbahar PEYNİRCİ
İrtidatla İlgili Fıkhi Hükümler
Emre YALÇIN
Fıkıh Kaynaklarında İhtida ve İrtidat

 

Teşriflerinizi Bekleriz..

  • PAYLAŞ