Günümüzde İslâm’ı Anlamak Paneli Katılımcıları

Ahmet YÜCEL, Prof.Dr.
(29 Mayıs Ü. Uluslararası İslâm ve Din Bilimleri Fak. Öğretim Üyesi)
Ali BARDAKOĞLU, Prof.Dr.
(29 Mayıs Ü. Uluslararası İslâm ve Din Bilimleri Fak. Öğretim Üyesi)
Celalettin VATANDAŞ, Prof.Dr.
(Gümüşhane Ü. Rektör Yrd. ve İletişim Fak. Dekanı)
Hayati HÖKELEKLİ, Prof.Dr.
(Uludağ Ü. İlâhiyat Fak. Öğretim Üyesi)
Mehmet Akif KOÇ, Prof.Dr.
(Ankara Ü. İlâhiyat Fak. Öğretim Üyesi)
Mehmet ERDOĞAN, Prof.Dr.
(Marmara Ü. İlâhiyat Fak. Öğretim Üyesi)
Mehmet EVKURAN, Prof.Dr.
(Hitit Ü. Sosyal Bilimler Enst. Müdürü ve İlâhiyat Fak. Öğretim Üyesi)
Mustafa ÖZTÜRK, Prof.Dr.
(Çukurova Ü. İlâhiyat Fak. Öğretim Üyesi)
Saffet KÖSE, Prof.Dr.
(Katip Çelebi Ü. Rektör Yrd.ve İslâmî İlimler Fak. Dekanı)
Salih TUĞ, Prof.Dr.
(Marmara Ü. İlâhiyat Fak. Öğretim Üyesi)
Süleyman ULUDAĞ, Prof.Dr.
(Uludağ Ü. İlâhiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi)
Vejdi AKYÜZ, Prof.Dr.
(Marmara Ü. İlâhiyat Fak. Öğretim Üyesi)
Yunus APAYDIN, Prof.Dr.
(Erciyes Ü. İlâhiyat Fak. Öğretim Üyesi)
Yunus Vehbi YAVUZ, Prof.Dr.
(Uludağ Ü. İlâhiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi)
Yusuf Şevki YAVUZ, Prof.Dr.
(Marmara Ü. İlâhiyat Fak. Öğretim Üyesi)