Prof.Dr. Yunus Vehbi YAVUZ tarafından İmam Serahsî’nin “El Mebsûd” Adlı Kitabından Arapça Fıkıh Metinleri Okunacaktır.

Yarı yıl tatili sebebiyle derslere ara verilmiştir. Yeni Dönemin İlk Dersi 20 Şubat 2016 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

el-MEBSÛT

Serahsî’nin (ö. 483/1090) Hanefî fıkhına dair eseri.
IV. (X.) yüzyıl Mâverâünnehir Hanefî çevresinin önemli şahsiyetlerinden biri olan Hâkim eş-Şehîd (ö. 334/945), öğrenimde kolaylık sağlamak amacıyla Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin temel eserlerini özetleyip el-Kâfî adlı metni kaleme almış (Hâkim eş-Şehîd, vr. 1b), Serahsî de yaklaşık 150 yıl sonra el-Muhtaśarü’l-kâfî olarak da anılan bu kitabı esas alıp Hanefî literatürünün en önemli eserlerinden biri kabul edilen el-Mebsûd’u meydana getirmiştir. (Devamı..)

 

  • PAYLAŞ