Tefsir ve Temel İslam Kültürü Dersleri
Prof.Dr. Mehmet YALAR’ın sunumlarıyla, Arapça Metinleri üzerinden “Safvetu’t-Tefâsîr” ve “Edebu’d-dûnyâ ve’d-din” adlı eserler okunacaktır.

  • PAYLAŞ