Bulgaristan’da İslâm Dini ve Kültürü Paneli

bulgar-banner

06 Mayıs 2017 – Cumartesi Saat, 13.30  Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Uludağ Salonu (Hayat Lokantası Yanı)

Davetli Konuşmacılar:

Dr. Mustafa Aliş Hacı (Başmüftü)

Konu: Bulgaristan’da Dinî Hayat

Osman Kılıç (Nüvvâb Hocası, Diplomat, Bulgaristan Kültürü ve Osmanlı Son Dönem Edebiyatı Uzmanı)

Konu: Bulgaristan Türklerinin Dünü ve Bugünü

Dr. İsmail Cambazov (Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü Emekli Hocası, “Bulgaristan’da Başmüftülük Tarihi” Kitabının Yazarı)

Konu: Bulgaristan’da Başmüftülük Tarihi

Vedat Ahmed (Yüksek İslâm Şûra Başkanı)

Konu: Bulgaristan’da Bir Dinî Eğitim Kurumu Olarak Medresetü’n-Nüvvâb