BAŞKANDAN
 

Prof. Dr. Yunus Vehbi YAVUZ

Başkandan

“Evrensel belde Bursa’da 1993 yılında kurulan Vakfımızın amacı, Kur’an’ı doğru anlamak, günümüze verdiği mesajları doğru algılamak ve hayatımızı buna göre düzenlemektir. İslam kültürünün temel kitabı Kur’an’dır. Kur’an’ın bize verdiği bilgilerde hiç şüphe yoktur. Yapılan yanlışlar kulların kafalarında oluşan anlayışlardan kaynaklanmaktadır. Saf ve Hurafelerden arınmış İslâmî hayatın yolu Kur’an’dan geçer.

Bütün kargaşaların, ihtilafların sebebi, Kur’an’dan yeterince yararlanmamak; kullara ait anlayışları Kur’an’ın yerine koymaktır. Kur’an, insanlar için hem dünyevi hem de dini hayatı kolaylaştıran kitaptır. Kur’an, insanlara, nasıl ve nelere inanacaklarını, nasıl kulluk yapacaklarını, hayatta nasıl davranacaklarını, nasıl bir düzen kuracaklarını, hangi hak ve özgürlüklere sahip olduklarını göstermiş, geniş ufuklar açmıştır. Kur’an, dünya hayatını insanlara zindan etmemiş, belki cennete çevirmiştir. Kur’an, insanlara hayatları boyunca ışık tutmuştur. Bozulan toplumu yeniden inşa etmenin yolu Kur’an’dan geçer.

Bu sonsuz ilâhî kaynaktan yararlanmak, inanan her insanın görevi, aynı zamanda en tabii hakkıdır. Kur’an’dan yararlanmanın yolu, onun sadece sözlerini okuyup ezberlemek değil, belki anlayarak ve düşünerek ders gibi okumaktır.

İşte Kur’an, Araştırmaları Vakfı, çağdaş bilimlerden de istifade ederek, Kur’an’ın en iyi şekilde anlaşılması, anlatılması, güvenilir meal ve tefsirlerinin yapılması için kurulmuştur. Her toplumun, yaşadığı zaman dilimi içinde, sürekli olarak ondan yararlanmasını sağlamak vakfın temel hedefidir. Bu hedefe ulaşmak için bir basamak olmak üzere, bugüne kadar Kur’an okumalarına devam edilmiştir. Kur’an’dan daha çok yararlanabilmek için, bundan sonra, ilmi derinliği olan araştırmalara yer verilecektir. Vakfa bir kültür merkezi yaptırmayı da planlamış bulunuyoruz. Bu da amaçlarımıza ulaşmaya vesile olacaktır. Allah’ın inayeti ile hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Bütün Müslüman kardeşlerimizin maddi manevi desteklerini ve dualarını bekliyoruz.”

  • PAYLAŞ